Lojalumo programa

Prisijunkite prie DR.VET lojalumo programos DRAUGAI ir naudokitės patraukliomis nuolaidomis bei išskirtiniais pasiūlymais Jūsų augintiniui!

Lojalumo programa
Dr.Vet

Kaip tapti lojalumo programos nariu?

Tapti lojalumo programos gali kiekvienas bet kurioje DR.VET klinikoje 500 Eur ar didesnę sumą išleidęs klientas. 

Tapę lojalumo programos nariu, gausite nemokamą lojalumo kortelę, suteikiančią 6 proc. nuolaidą prekėms ir paslaugoms* visose DR.VET klinikose. 

*Esant kitoms akcijoms, nuolaidos nesumuojamos.

Lojalumo programos taisyklės

1. Sąvokų apibrėžimai

1.1. Dalyvis arba Jūs – pirkėjas, fizinis asmuo, perkantis prekes, gaunantis paslaugas ne su verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais ir dalyvaujantis UAB Provet, UAB Veta klinika, UAB Vaidos klinika, UAB Gyvūnų ligoninė vykdomoje šioje DR.VET DRAUGAI lojalumo programoje.

1.2. Bendrovė arba mes (viena iš įmonių) – UAB Provet, UAB Veta klinika, UAB Vaidos klinika, UAB Gyvūnų ligoninė

1.3. Programa – tai DR.VET DRAUGAI lojalumo programa, kurią mes siūlome savo klientams.

1.4. Taisyklės – tai šis dokumentas. Šios Taisyklės nustato teises, įsipareigojimus ir numato kitas su lojalumo programa susijusias nuostatas.

1.5. Prekės – visos prekės, nupirktos veterinarijos klinikoje, kurios nebuvo paskirtos veterinarijos gydytojo: grožio prekės, maisto papildai, pašaras, vaistai nuo kirminų ir kitų parazitų. Į sąvoką neįeina vaistai, paskirti veterinarijos gydytojo.

1.6. Paslaugos – visos veterinarijos klinikoje teikiamos paslaugos. Negalioja tyrimams, kurie siunčiami atlikti trečiosioms šalims.

1.7. Kortelė – dalyviams išduodama fizinė kortelė, suteikianti galimybę dalyvauti lojalumo programoje ir naudotis lojalumo programos teikiamais privalumais bei galimybėmis.

1.8. Privatumo politika – informacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politiką galima rasti internetiniame puslapyje www.drvet.lt: https://www.drvet.lt/privatumo-politika/

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo DR.VET DRAUGAI lojalumo programoje sąlygas, pagrindines šalių teises ir įsipareigojimus bei kitas susijusias nuostatas.

2.2. Klientai, kurie dalyvauja DR.VET DRAUGAI lojalumo programoje, įgyja galimybę gauti nuolaidas visose DR.VET klinikose.

2.3. Sutikus su šiomis Taisyklėmis, Jūs įsipareigojate jų laikytis. Bendrovė neatsako už klientą, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Lojalumo programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų, ir dalyvauja iki to momento, kol savo narystę atšaukia arba tol, kol kliento kortelė yra aktyvi.

2.5. Bendrovė turi teisę keisti šias Taisykles arba nutraukti visą DR.VET DRAUGAI lojalumo programą ar jos dalį. Apie DR.VET DRAUGAI lojalumo programos pakeitimą ar nutraukimą Bendrovė informuoja paskelbdama pranešimą www.drvet.lt interneto svetainėje ir (arba) kiekvienam Klientui nusiųsdama pranešimą el. paštu ir paprašydama, kad Klientas susipažintų su pakeitimais.

2.6. Privatumo politika yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir yra skelbiama www.drvet.lt internetiniame puslapyje. Siekiant užtikrinti šių Taisyklių vykdymą, bus tvarkomi Kliento asmens duomenys. Tapdamas šios Programos dalyviu, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su Privatumo politika.

3. Kortelės įsigijimas, aktyvavimas, registracija

3.1. Klientas, norintis dalyvauti DR.VET DRAUGAI lojalumo programoje, pirmiausia turi įsigyti Kortelę bet kurioje DR.VET klinikoje. Kortelė išduodama perkant prekių ar paslaugų už 100 Eur ir daugiau.

3.2. Kortelės įsigijimo metu DR.VET klinikos darbuotojai Jūsų paprašys pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, ar Jums yra 16 metų.

3.3. Įsigijus Kortelę, ji yra užregistruojama jos įsigijimo vietoje

3.4. Kortelės registracija atliekama užpildant visus registracijos formoje nurodytus privalomus laukus, kurie pažymėti žvaigždute (*). Pateikta informacija turi būti teisinga. Bendrovė neatsako už neteisingą duomenų pateikimą. Kortelė nebus užregistruota, jei Klientas neužpildys privalomų laukelių. Tačiau jei Klientas neužpildys neprivalomų laukelių, Kortelę vis tiek bus galima užregistruoti.

3.5. Tik sėkmingai užregistravęs Kortelę pagal pirmiau aprašyto proceso reikalavimus Klientas galės pasinaudoti visais šiose DR.VET DRAUGAI lojalumo programos Taisyklėse aprašytais privalumais.

3.6. Klientas gali turėti tik vieną aktyvią kortelę. Jūs privalote saugoti Kortelę ir jos duomenis. Jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu Kortele, jos duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai Jums išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys.

3.7. Klientas gali pakeisti savos Kortelės duomenis susisiekus su Bendrove el. paštu: info@drvet.lt arba telefonu: +370 614 55 655 arba gyvai atvykus į bet kurią DR.VET kliniką.

4. Kortelės galiojimas

4.1. Kortelė galioja iki tol, kol:

4.1.1. pateikėte prašymą nutraukti naudojimąsi Kortele;

4.1.2. kortelė yra užblokuojama;

4.1.3. mes pakeičiame šias Taisykles ir (ar) prašome pateikti tolimesniam DR.VET DRAUGAI lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Jūs tokių sutikimų mums neduodate, arba jeigu Jūs atšaukiate savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis, mes galime būti priversti užblokuoti Jūsų Kortelę;

4.1.4. Kortele Jūs naudojatės pažeisdamas šias Taisykles, pvz., neteisėtai naudojate ne Jums priklausančią Kortelę ir [arba] kitaip pažeidžiate Taisykles, todėl Kortelė gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų dalyvavimas DR.VET DRAUGAI lojalumo programos yra negrįžtamai nutraukiamas;

4.1.5. Yra priimtas sprendimas nutraukti DR.VET DRAUGAI lojalumo programą ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų paskelbiama apie tai www.drvet.lt internetiniame puslapyje;

4.1.6. Bendrovei užblokavus Kortelę dėl Anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo Kortelės suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;

4.1.7. Privatumo pranešime nurodytais atvejais (pvz., Jums atšaukus visus sutikimus arba paprašius ištrinti visus duomenis).

5. Kortelės praradimas arba sugadinimas

5.1. Praradęs kortelę, Klientas turi iš karto kreiptis į Bendrovę el. paštu: info@drvet.lt arba gyvai atvykus į bet kurią DR.VET kliniką. Gavus apie tai pranešimą, prarasta Kortelė bus laikinai užblokuota.

5.2. Prieš užblokuodami Kortelę, DR.VET klinikų darbuotojai patikrins Kliento asmens tapatybę pagal turimus Kliento duomenis. Po to, kai kortelė buvo laikinai užblokuota, Klientas gali įsigyti naują Kortelę ir senąją pasikeisti į naują 3 skyriuje nurodyta tvarka. Pakeitus kortelę, visa informacija, privalumai bus perkelti į naują Kortelę.

5.3. Jei Klientas nepraneša Bendrovei, kad pametė Kortelę, Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl jos naudojimo, kol Klientas nepraneša Bendrovei apie pamestą Kortelę.

5.4. Jei kortelė buvo sugadinta arba Klientas tiesiog nori senąją Kortelę pakeisti į naują, tai nauja Kortelė išduodama 3 skyriuje nurodyta tvarka. Jei Kortelė yra akivaizdžiai nusidėvėjusi ir be išorinių mechaninio pažeidimo požymių, naują Kortelę Klientas gali gauti nemokamai.

5.5. Laikinas Kortelės užblokavimas reiškia, kad Kortelės dalyvavimas DR.VET DRAUGAI lojalumo programoje sustabdomas iki to momento, kol bus imtasi tolesnių veiksmų. Tokiu

atveju visus su laikinai užblokuota Kortele susijusius privalumus arba duomenis Dalyvis gali perkelti į naująją Kortelę.

6. Lojalumo kortelės naudos ir naudojimo sąlygos

6.1. Visi Kortelės turėtojai turi 6 % nuolaidą visose DR.VET klinikose teikiamos paslaugoms ir prekėms. Nuolaidos nėra sumuojamos, t.y. pasiūlymai negalioja toms prekėms ir paslaugoms, kurioms jau yra taikomos nuolaidos. Pasiūlymas taip pat negalioja veterinarijos gydytojo paskirtiems vaistams ir tyrimams, kurie siunčiami atlikti trečiosioms šalims.

6.2. Bendrovė, siekdama DR.VET DRAUGAI lojalumo programą padaryti dar naudingesne, gali bendradarbiauti su kitais prekių ir (ar) paslaugų teikėjais – Programos partneriais, kurių pasiūlymus, bei sąrašą galite rasti Programos partnerių sąraše.

6.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Jums Lojalumo programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.

6.4. Aktuali ir detali informacija apie taikomas DR.VET DRAUGAI lojalumo programą naudas yra teikiama visose DR.VET klinikose.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šioms Taisyklėms taikomi ir jos aiškinamos pagal šalies, iš kurios Klientui yra teikiamos paslaugos, nacionalinius įstatymus.

Sveikatos planai Jūsų augintiniams

Sveikatos planai Jūsų augintiniams

Gaukite būtiniausias paslaugas už geriausią kainą ir būkite ramūs dėl savo augintinio sveikatos.