Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

DR.VET prenumeratos pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pardavėjo UAB „Vet Ventures“ („Pardavėjas“) teikiamų paslaugų plano prenumeratos („Prenumerata“) pirkimo taisyklės („Taisyklės“) nustato pirkėjo („Pirkėjas“) ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, Prenumeratos naudojimo sąlygas, prenumeratos nutraukimą ir šalių atsakomybę bei kitas su Prenumeratos užsakymu susijusias nuostatas.

1.2.Taisyklės kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Prenumeratos plano pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu.

1.2.Taisyklės kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Prenumeratos plano pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu.

 

2. Informacija apie Pardavėją

2.1.Taisyklės yra taikomos nuotoliniu būdu internetiniame puslapyje www.drvet.lt perkant Pardavėjo parduodamą Prenumeratą.

2.2.Pardavėjas yra UAB „Vet Ventures“, juridinio asmens kodas – 305405952, registracijos adresas – V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

2.3. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama internetinio puslapio skiltyje „Apie mus“

2.4.Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama internetinio puslapio skiltyje „Kontaktai“.

 

3. Prenumerata

3.1.Prenumerata reiškia Pardavėjo teikiamų veterinarijos paslaugų, kurias Pardavėjas siūlo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias skelbia savo internetiniame puslapyje www.drvet.lt, planą, kurį įsigydamas Pirkėjas įgyja teisę naudotis plane nurodytomis paslaugomis bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai pateikti Pardavėjo internetiniame puslapyje, Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

3.2. Informacija apie Pirkėjo užsakytą Prenumeratą, jos sąlygas bei Pirkėjui suteiktas paslaugas saugoma vidinėje Pardavėjo sistemoje.

3.3.Pardavėjas pasilieka teisę sau bet kada keisti bet kokią informaciją apie Prenumeratą ir jos sąlygas internetiniame puslapyje www.drvet.lt, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Prenumeratos planų sudėtį, aprašymus, kainas ir kitas esmines sąlygas. Pirkėjui yra žinoma ir jis sutinka, kad informacija apie pakeistas Prenumeratos sąlygas, planų sudėtį ar kt. būtų talpinama Pardavėjo internetiniame puslapyje. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad toks bet kokios informacijos pakeitimas nepažeidžia jo interesų, Pirkėjas nereiškia ir ateityje nereikš dėl to jokių pretenzijų.

 

4. Prenumeratos kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1.Prenumeratos kaina priklauso nuo Prenumeratos plano, kurį pasirenka ir užsako Pirkėjas bei Prenumeratos galiojimo laikotarpio.

4.2.Pirkėjo užsakymo pateikimo metu nurodyta Prenumeratos kaina yra galutinė mokėjimo kaina, į kurią įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai.

4.3.Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, ją apmoka mokėjimo kortele, Prenumeratos užsakymo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje suvedus mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerį, naudotojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą), už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais kas mėnesį (Pardavėjas naudoja STRIPE mokėjimų priėmimo platformą).

4.4.Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėti už Prenumeratą periodiniais mokėjimais kas mėnesį visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu, Prenumeratos kaina bus automatiniu būdu nuskaitoma nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenys išsaugomi Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, kas 30 dienų nuo pirmojo Prenumeratos kainos sumokėjimo. Pirmasis mokėjimas už Prenumeratą atliekamas jos užsakymo dieną.

4.5.Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo už Prenumeratą būdu.

4.6.Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, įsipareigoja savo mokėjimo kortelės sąskaitoje turėti Prenumeratos kainos sumą, kuri automatiniu būdu bus nuskaityta nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenis Pirkėjas pateikė Pardavėjui Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, sąskaitoje esančių lėšų.